Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah

Predpisi, na katere predpis vpliva