Vloga za izdajo soglasja k projektnim pogojem

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka