Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Franc Papež
  • Roman Lavrič
  • Predsednica, Barbara Gril Razboršek
  • Natalija Filipović
  • Frančiška Fink
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Matej Ivanko, Pod Cvingerjem 32, Dolenjske Toplice
  • članica, Darinka Nardin, Meniška vas 60, Dolenjske Toplice
  • članica, Natalija Poš, Meniška vas 11, Dolenjske Toplice
  • član, Drago Celič, Gor. Sušice 6, Uršna sela