Prijava uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Pravna podlaga za izvedbo postopka