Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednica, Mateja Mihalič
 • namestnica predsednice, Anita Klobučar
 • član, Janez Šafar
 • član, Jože Štrucelj
 • članica, Janja Matkovič
 • namestnik člana, Ivan Krakar
 • namestnik člana, Blaž Filipović
 • namestnik člana, Jernej Ban
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednica, Mateja Mihalič
 • namestnica predsednice, Anita Klobučar
 • član, Janez Šafar
 • član, Blaž Filipović
 • član, Jože Štrucelj
 • članica, Janja Matkovič
 • član, Jernej Ban
 • član, Ivan Krakar