Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • predsednica, Mateja Mihalič
  • namestnica predsednice, Anita Klobučar
  • član, Janez Šafar
  • član, Blaž Filipović
  • član, Jože Štrucelj
  • članica, Janja Matkovič
  • član, Jernej Ban
  • član, Ivan Krakar