Vaška skupnost Kočevske Poljane

Vaška skupnost Kočevske Poljane, 8350 Dolenjske Toplice
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Igor Mavsar
  • članica, Petra Avguštin
  • član, Tilen Avguštin
  • član, Silvo Kumelj
  • podpredsednica, Tatjana Fink