SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK