Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki v evidencah

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov