Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka