Vloga za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu

Priloge