PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE BODOČIH PODJETNIKOV - objavljen je četrti razpis za vključitev

24. 8. 2021 Polona V. 47