Obvestilo o izdaji odločb za davek od premoženja

03.09.2020 Mojca S. 143