NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE PARC. ŠT. 283/4 K.O. DOBINDOL

4. 11. 2022 Neja Š. 179
04.11.2022
Objave in pozivi
25.11.2022 do 23:59
478-18/2022
04.11.2022
mag. Nataša Šterk
07 38 45 184