Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev obvezne gospodarske javne službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice

12. 11. 2021 Nataša Š. (Uprava) 90