Tematske predstavitve naravne in kulturne dediščine Kočevskega roga

julij 2016

 

Kočevski rog slovi kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine: od pragozdov, kraških jam, drevesnih velikanov in ogroženih živalskih vrst pa do sledi izginulih Kočevarskih vasi, ruševin parnih žag, ohranjenih partizanskih bolnic in Baze 20, različnih spominskih obeležij in lokacij povojnih pobojev.  Na tem obsežnem gozdnem območju številna društva, zavodi in posamezniki že desetletja raziskujemo roško naravo in sledi preteklosti ali pa tu iščemo ustvarjalno inspiracijo ter vsak na svoj način gojimo tradicionalne in tudi sodobne dejavnosti, povezane z naravo  in z edinstveno  roško dediščino.

 

Da bi vse te enkratne zgodbe zaživele in našle pot do vas, bomo vrata na Kočevski rog široko odprli julija 2016, ko bomo izvedli vrsto tematskih predstavitev, sprehodov in ustvarjalnih delavnic v okviru manjših skupin. Pritegniti želimo čim širši krog zainteresirane javnosti, ki želi ta prostor doživeti na atraktiven in poljuden način ter ob tem izostriti okoljsko in dediščinsko ozaveščenost.  

 

Izvajalec programa: Občina Dolenjske Toplice v sodelovanju z izvajalci dogodkov

Prijava in informacije: potrebna je predhodna prijava na TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88 ali Zavod Nesseltal Koprivnik 031 637 022

 

 1. Na sprehod po partizanski Poti upora

 

Kdaj: 28. maj, 8.00–12.00

Zborno mesto: Baza 20

Izvedba: Peter Žunič Fabjančič, Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu

Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu je najštevilčnejše društvo v Občini Dolenjske Toplice. Člani varujemo, vzdržujemo ter čistimo partizanska grobišča na Kočevskem rogu, skrbimo za ohranjanje narave v neposredni okolici grobišč ter opravljamo vzdrževalna dela na partizanskih grobiščih in spomenikih. Kočevski rog je eden od simbolov upora proti okupatorju med drugo svetovno vojno. Veličastno zgodbo preteklosti izpričujejo ohranjena partizanska grobišča ter bolnice, Baza 20 in številni drugi pomniki. Z veseljem vas popeljemo na sprehod po Poti upora, da podoživite del te preteklosti.

 

Program: Pot upora povezuje ključne označevalce narodnoosvobodilnega boja na Kočevskem rogu ter prepleta zgodovinska doživetja z doživetji neokrnjene narave. Začne se s predstavitvijo legendarne Baze 20, s katere se spustimo do bližnje bolnice Jelendol in pripadajočega grobišča. V bližini je tudi izvir, ki je bil ključen vodni vir bolnišnice. Od tu dalje uživamo v rekreativnem sprehodu, cesta se po gozdnem prostranstvu zlagoma vzpenja do skritega grobišča pri nekdanji partizanski bolnici Stari Log pri Jelenici. Od tu se vračamo proti Bazi 20, kjer si ogledamo še Bunker 44.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, pohodne palice, malica iz nahrbtnika

Velikost skupine: do 30 udeležencev, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88, več info na FB strani društva

 Cena:  5 € na osebo

 

 1. Kočevarska krajina - slikar in kipar Michael Ruppe

 

Kdaj: 1. 7. do 31. 7. 2016

Kje: Zavod Nesseltal Koprivnik

Izvedba: avtor razstave Matjaž Matko

V prostorih zavoda, urejenega po zgledu nekdanje kočevarske domačije, si lahko ogledate domoznanske in etnološke zbirke o vasi Koprivnik in okoliških vaseh ter o slikarju Michaelu Ruppeju.

 

Program: voden ogled razstave Michaela Ruppeja (1863 – 1951), ki ga danes pozna le malo ljudi. Priznati si moramo, da so celo med poznavalci umetnostno-zgodovinske stroke redki tisti, ki o umetniku in njegovem delu vedo kaj več kot le nekaj skopih podatkov. Nemir in iskanje v svoji duši je skušal prikazati tako z modelirnim lesom in dletom kot tudi s čopičem. Ruppejeva slika ne bi bila popolna, če se ga ne bi spomnili tudi kot človeka: bil je skromen in vedno nagnjen k temu, da je dela drugih postavljal višje kot svoja lastna. Po prvi svetovni vojni se je s strastno vnemo posvetil delu za pravo razumevanje med narodi in njegova zadnja leta so bila zatemnjena zaradi bolečine nad izgubljeno domovino in usodo svojih rojakov.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: posebna oprema ni potrebna

Prijava in informacije: zaželena prehodna najava na Zavod Nesseltal Koprivnik 031 637 022

Cena: v času Poletja na Kočevskem rogu je ogled brezplačen.

 

 1. Nabiranje zdravilnih zelišč in njihova uporaba

 

Kdaj: 2. 7. in 16. 7. 2016, 9.00–13.00

Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik

Izvedba: Ljuba Štefanič, Društvo Herbs

 

Izdelava lastnih zeliščnih pripravkov po vzoru tete Pehte je lahko ključ do boljšega zdravja in počutja. Nabiranje zelišč ima poleg tega, da vedno vemo, kaj smo uporabili v lastnem pripravku iz zdravilnih zelišč, tudi značaj aerobne dejavnosti. Krepi osnove fizične in psihične funkcije telesa, omogoča sprostitev v naravnem okolju in razbremenitev od vsakdanjega stresa. Človek, ki ga zanimajo zelišča, postane bolj vedoželjen, pridobiva nove izkušnje, se druži in izmenjuje izkušnje s podobno mislečimi.

 

Program: delavnica nabiranja zdravilnih zelišč bo potekala v neokrnjeni naravi Kočevskega roga v okolici Koprivnika. Na njej boste pridobili teoretično in praktično znanje prepoznavanja zdravilnih in užitnih zelišč v naravi, podučili vas bomo tudi o sušenju, shranjevanju in predelavi ter seveda o etiki nabiranja. S terenskim delom v naravi boste naredili nekaj dobrega tudi za svoje telo in dušo.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obutev in obleka, nož, košara, papirnate vrečke, po želji malica in pijača, repelenti

Velikost skupine: do 15 udeležencev, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: Zavod Nesseltal Koprivnik 031 637 022 in TIC Dolenjske Toplice (0) 7 384 51 88

Cena: 10 € na osebo

 

 1. Skrivnosti iz življenja navadnega polha

 

Kdaj: 3. 7. 2016, 8.00–12.00

Zborno mesto: Polharski dom na Pogorelcu

Izvedba: dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije ter Stane Kumelj in Andrej Hudoklin, Druščina polharjev POLH na Dolenjskem

 

Navadni polh je v živalskem svetu najbolj znan slovenski požeruh, posebnež in zaspanec, o katerem pa vemo zelo malo. Prav zato že od leta 1999 na Pogorelcu poteka raziskava biologije te zanimive živalske vrste. Na raziskovalni ploskvi imamo v naravi označenih preko 2000 polhov, katerih stanje mesečno spremljamo s pregledovanjem gnezdilnic in posameznih osebkov. Tako beležimo dragocene podatke, s katerimi razkrivamo skrivnostni razmnoževanja in druge prilagoditve na zahtevne naravne razmere roških gozdov.

 

Program: v družbi raziskovalcev si boste najprej ogledali informativno sobo s predstavitvijo polha in zbirko starih pasti. Najbolj privlačen je pregled zasedenosti polšjih gnezdilnic na bližnji raziskovalni ploskvi, kjer boste lahko spoznali markirane polhe in značilnosti njihove sezonske aktivnosti. Sledil bo sprehod po krožni, 3 km dolgi Polharski poti, ki vam bomo predstavili življenjski prostor polha in zanimivosti bližnje narave. Po zaključku se lahko spočijte v prijetnem okolju Polharskega doma.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev ter malica in pijača iz nahrbtnika

Velikost skupine: do 25 udeležencev, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: prostovoljni prispevki

 

 1. Dan odprtih vrat na kmetiji Plavica Jožeta Majesa

 

Kdaj: 3. julij 2016, 9.00 - 17.00

Zborno mesto: Kmetija Plavica, Cerovec pri Dolenjskih Toplicah

Izvedba: Jože Majes,  Kmetija Plavica, www.kmetija-plavica.si

 

Kmetija Plavica slovi po gojenju in pripravi izdelkov iz zdravilnih rastlin ter po fitoterapiji. Ob domačiji imamo čudovit Park zdravilnih rožic s številnimi vrstami. Po sušenju jih v mešalnici zmeljemo in po receptih Jožeta Majesa, zeliščarja Stiške šole, pripravimo prek 200 vrst čajev, mazil in tinktur. Dejstvo, da zdravilne rožice pomagajo, potrjujejo številni uporabniki, ki se vedno znova vračajo po pomoč za svoje zdravje in lajšanje težav.

 

Program: ogled kmetije in predstavitev vsako leto organiziramo na kmetiji Plavica na dan odprtih vrat. Številne obiskovalce običajno najbolj pritegne predstavitev Parka zdravilnih rožic z veliko pestrostjo vrst, prav tako tudi tematska predavanja in delavnice na temo zdravilnih rastlin, npr. priprava in uporaba čajev, mazil, tinktur in sirupov. Na voljo bosta tudi topla malica ter pijača.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: posebna oprema ni potrebna

Velikost skupine: ni omejitve

Informacije: zeliščna lekarna Jožeta Majesa 031 304 970 ali TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: brezplačno

 

 1. Pokukajmo v življenjski prostor ogroženih roških detlov

 

Kdaj: 9. julij 2016, 8.00 – 12.00

Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20

Izvedba: Denis Žitnik in Andrej Hudoklin, projekt LIFE Kočevsko, Zavod RS za varstvo narave, http://life-kocevsko.eu/

 

Kočevski gozdovi so v slovenskem merilu pomembno zatočišče dveh naših najbolj ogroženih žoln - triprstega in belohrbtega detla. Za obe vrsti so ključni sestoji z velikim deležem odmirajočega in mrtvega lesa, kjer se hranita s podlubniki in ličinkami hroščev, v trhel les pa klešeta gnezdilna dupla. Triprsti detel je vezan predvsem na gozdove nad 800 m nadmorske višine s prevladujočimi iglavci, belohrbti pa na zrele bukove sestoje, ki so v zadostni meri ohranjeni le še v pragozdovih in rezervatih ter težje dostopnih grebenskih gozdovih. Eno zadnjih zatočišč obeh vrst na Kočevskem rogu je pragozd Pečka.

 

Program: krožni sprehod po okoli 4 km dolgi poti okoli največjega roškega pragozda Pečke (59,5 ha). Na poti bomo priča izjemnim prizorom prvinske narave, iskali bomo sledi prisotnosti detlov, prisluhnili oglašanju ptic, spoznali bomo pomen odmrle lesne mase ter vlogo košenice in studenca v gozdu. Podrobneje bomo predstavili zaskrbljujoče stanje ohranjenosti obeh vrst detlov na Kočevskem in prizadevanja za njuno ohranitev v okviru projekta LIFE Kočevsko.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, daljnogled, fotoaparat, malica iz nahrbtnika

Velikost skupine: do 25 udeležencev,  potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: brezplačno

 

 1. Po poteh prvih roških partizanskih bolnic

 

Kdaj: 10. julij 2016, 8.00–12.00

Zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20

Izvedba: Jože Saje, Dolenjski muzej Novo mesto

 

Partizansko zdravstvo na Kočevskem rogu predstavlja vrh organizirane skrbi za ranjence med evropskimi odporniškimi gibanji druge svetovne vojne. V skritih krajih zgrajenih in glede na vojne razmere dobro opremljenih in oskrbovanih bolnicah so ranjenci pod skrbnim zdravniškim nadzorom lahko hitreje okrevali. Na širšem območju Kočevskega roga je delovalo kar 24 bolnic. Prva je bila že v začetku junija 1942 urejena  v gozdarski koči na Daleč hribu. V italijanski ofenzivi poleti 1942 je bila požgana, zato so že septembra istega leta začeli graditi prvo konspirativno bolnico Jelenbreg.

 

Program: z Baze 20 se bomo opravili na okoli 5 km dolg krožni sprehod po gozdnih stezah do bližnjih partizanskih bolnic. Pot nas bo vodila čez Sokolski vrh do lokacije prve bolnice na Daleč hribu. V kraški uvali pod njo je bolnica Jelendol, edinstven kulturni spomenik, ohranjen v celoti, v katerem se je zdravilo kar 330 ranjencev. Nadaljevali bomo mimo grobišča do lokacije pozabljene bolnice Jelenbreg in se mimo Bunkerja 44 vrnili na izhodišče.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, voda in malica iz nahrbtnika

Velikost skupine: do 30 udeležencev, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: brezplačno

 

 1. Starodavne poti na Kočevskem rogu nekoč in danes (Izprehod na Golobinjek)

 

Kdaj:  16. 7. in 23 . 7. 2016, 8.00

Zborno mesto:  Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13, Kočevje

Izvedba: Matjaž Matko ali lokalni vodič, Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, www.kocevskirog.si

 

Zavod ima sedež v vasi Koprivnik sredi Kočevskega roga in deluje v javnem interesu. Aktivnosti, ki jih izvajamo, se dotikajo različnih področji: ohranjanje kulturne dediščine Kočevarjev, organiziramo doživljajske tematske izlete, kolesarjenja in pohodništva po Kočevskem rogu, izvajamo različne delavnice, izdelujemo naravne sadne sokove in kis ter ponujamo prenočitvene zmogljivosti.

Program: za vas smo pripravili celodnevni izlet po pozabljenih poteh nekdanje kočevarske vasi. Staro volovjo pot »na Golobinjek« lahko opišemo z besedama podoživeto in doživeto. Ali lahko upravičeno naslovimo povezavo med Koprivnikom in Golobinjekom s tem izrazom? Gradivo, ki ga posedujemo, izkazuje drugačno sliko in v stari kočevarščini med drugim pravi: Afn Shondriegl, af dr Ebn und atöbn in Pückö … kar v prevodu pomeni: Po poti na Peščeni hrib in na ravan zgoraj pri ovinku …  Nekdanjo cestno povezavo do nekdanje vasi Golobinjek prehodimo v zmernem koraku v eni uri.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, daljnogled, fotoaparat, malica iz nahrbtnika

Velikost skupine: do 15 udeležencev, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije:  Zavod Nesseltal Koprivnik 031 637 022

Cena: 15 € na osebo; cena vključuje strokovno vodenje, ogled zbirke »Etnološka zbirka Kočevarjev«, degustacijo sadnih sokov in zeliščnega čaja.

 

 1. Jamarski potep po Kočevskem rogu

 

Kdaj: 16. julij 2016, 8.00–12.00

Zborno mesto: Cink križ, ob cesti Podstenice – Žaga Rog 

Izvedba: Zdravko Bučar, Jamarski klub Novo mesto; http://www.jknm.si/

 

Kočevski rog je eno najizrazitejših kraških območij na Dolenjskem. Visoke dinarske grebene in podolja odlikujejo močno zakraselo površje in številne jame. Prevladujejo globlja korozijska brezna (Cink križ - 185 m, Ahnenloch - 117 m, Pihalnik - 105 m), posebnosti območja pa so udornice (Podsteniška, Prelesnikova, Rožeška) in ledeni jami na Kunču in Jelenici. Po pestrosti in gostoti kraških pojavov izstopa valoviti kraški ravnik v okolici Cink križa, južno od Podstenic.

 

Program: sprehod z jamarji po okolici Cink križa nad Podstenicami. Na krožnem, okoli 5 km dolgem sprehodu si bomo ogledali več kraških pojavov. Najprej bomo pokukali v dih jemajočo vhodno vertikalo najglobljega roškega brezna. V njegovi bližini je Dvojno brezno pri Cink križu s povojnim grobiščem, malo naprej pa Kapšev bunker, medvojno skladišče. Mimo kraškega izvira Dolgi vodnjak in istoimenskega visokega spodmola bomo prišli do Male Knežje jame, vodoravne jame z večjo podzemsko dvorano. Najbolj atraktiven bo ogled Velike Knežje jame s kar tremi slikovitimi vhodi, v katero se boste lahko tudi  spustili s pomočjo vrvne tehnike.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka (dolgi rokavi) in obutev, baterijska svetilka, malica iz nahrbtnika

Velikost skupine:  do 30 udeležencev, potrebna je predhodna prijava

Prijava: in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: brezplačno

 

 1. Zgodba pragozda Rajhenavski rog

 

Kdaj: 17. julij 2016, ob 8.30

Zborno mesto: Žaga Rog

Izvajalec: Tomaž Hartman; Zavod za gozdove Slovenije

 

V Sloveniji je ohranjenih le ducat pragozdnih ostankov. Na Kočevskem so visoke kraške planote še pred stoletjem samevale kot nepristopni pragozdovi. Razgledanost grofa Auersperga, naravovarstvena misel gozdarja dr. Leopolda Hufnagla in sonaravni koncept gozdarstva so nam ohranili mogočne jelovo-bukove gozdove. Še več, umni gozdar nam je med prvimi v Evropi že pred sto leti predal v varovanje dragoceno naravno dediščino – pragozd. Na Kočevskem jih je ohranjenih šest s skupno površino 217 ha, večji med njimi je Rajhenavski Rog (51 ha).

 

Program: sprehod v Rajhenavski pragozd, enega od biserov roške in slovenske naravne dediščine. Ta naravni fenomen boste lahko občudovali s sprehodom po njegovem obrobju. Gozdni in pragozdni rezervati so varovana naravna dediščina, kjer ne sekamo in ne pospravljamo odmrlih dreves, ne nabiramo gob in cvetja, ne motimo tišine. Vse prepustimo naravi. Na okoli 5 km dolgem delu Roške pešpoti bomo izvedeli nekaj o zgodovini Kočevske, o Rogu, živalskem svetu, o pešpoteh, predstavitvenih tablah in seveda o Rajhenavskem pragozdu, a vanj sploh ne bomo vstopili, saj pranarave nočemo motiti. Na koncu bomo obiskali še Kraljico Roga – debelo jelko.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, daljnogled, fotoaparat, malica iz nahrbtnika

Velikost skupine: 25 do 30 udeležencev, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: brezplačno

 

 1. Z jadralnimi padalci na Pogorelec – »dolenjski Triglav«

 

Kdaj: 17. julij 2016, 9.00

Zborno mesto: Podturn, parkirišče na odcepu ceste za Bazo 20

Izvajalec: Klub za prosto letenja KANJA Dolenjske Toplice, http://www.kpl-kanja.si/

 

Leteti kot ptica ali šepetati z vetrom  - to je želja marsikoga, uresničite pa jo lahko s pomočjo izkušenih jadralnih padalcev našega društva. Eno najbolj priljubljenih vzletišč imamo na Pogorelcu (Sedlata gorica) nad Podturnom. S t.i. »dolenjskega Triglava« (816 m) se odpira razgled po dolini Krke in sega vse do Kamniških Alp, Lisce, zagrebške Medvednice in na Snežnik.

 

Program: pospremite jadralne padalce na enega priljubljenih vzletišč, razgledni vrh Pogorelca. Spoznavanje prostega letenja bomo za vas izvedli na malo bolj zahteven način. Najprej bomo preverili vašo kondicijsko pripravljenost z vzponom na vzletišče na vrhu Pogorelca. Hoje je za 1,5 ure. V zavetišču na vrhu si lahko privoščite osvežitev ob uživanju razgledov. Sledi demonstracijski polet z jadralnim padalom, če bodo vremenske razmere ugodne. Lahko boste tudi poleteli s tandem padalom, za kar pa morate biti primerno obuti, oblečeni, v fizični kondiciji ter predhodno najavljeni.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, malica iz nahrbtnika

Velikost skupine: ni omejitve, za polet s tandemom potrebna predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (0) 7 384 51 88

Cena: pohod je brezplačen

 

 1. Voden ogled muzeja Društva Kočevarjev staroselcev in Kočevskih Poljan

 

Kdaj:  19. 7. 2016, 18.00

Zborno mesto:  sredi Kočevskih Poljan

Izvedba: Primož Primec, TIC Dolenjske Toplice in člani Društva Kočevarjev staroselcev

 

Z izrazom Kočevarji označujemo prebivalce nekdanjega kočevskega jezikovnega otoka, torej kočevske Nemce, ki so ohranili in nekateri še danes govorijo srednjeveški nemški jezik. To je eden najstarejših nemških jezikovnih otokov. Posamezni Kočevarji so po izselitvi leta 1941 ostali v Črmošnjiški dolini, zato se je tu v veliki meri ohranila tudi njihova materialna in nesnovna, živa dediščina. Povezujejo se v Zvezi kočevarskih organizacij, v njenem okviru deluje tudi Društvo Kočevarjev staroselcev s svojim kulturnim centrom v Občicah.

 

Program:  z vodenim ogledom vam želimo predstaviti delčke izginjajoče dediščine Kočevarjev v Črmošnjiški dolini. Najprej se bomo sprehodili po nekdanji kočevarski vasi Kočevske Poljane in v uličnem nizu prepoznavali nekdanje bogate kmetije, gostilno, trgovino, vodnjak, cerkev, župnišče in šolo. Sledil bo še obisk muzeja Društva Kočevarjev staroselcev v bližnjih Občicah, ki prikazuje njihovo zgodovino, življenje in delo, zanimiva pa je tudi genska banka starih kočevarskih sadnih sort, urejena  v okolici doma.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: posebna oprema ni potrebna

Velikost skupine: ni omejitve

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: brezplačno

 

 1. Roška kolesarska pravljica

 

Kdaj: 23. 7. 2016, 9.00

Zborno mesto: Okrepčevalnica Gaj, Trg zbora odposlancev 32 a, Kočevje

Izvedba: Bojan Briški, Kolesarsko društvo Melamin, www.kd-melamin.si

 

Gozdno prostranstvo Kočevskega roga je prepredeno s številnim gozdnimi cestami, ki vabijo na kolesarsko raziskovanje enkratne naravne in kulturne dediščine.

 

Program: kolesarsko raziskovanje enkratne naravne in kulturne dediščine Kočevskega roga. Udeležite se lahko ene od dveh krožnih tur po zahodnem roškem pobočju med Kočevjem, Žago Rog in Koprivnikom:

 • tura do Žage Rog je dolga približno 45 km in primerna za srednje pripravljene kolesarje. Vodi od Kočevja (470 m n. m. v.) preko Želenj mimo grobišč pod Krenom in naprej do sedla Žage Rog, ki je najvišja točka (840 m n. m. v.). Vračamo se mimo Pragozda Rajhenavski Rog in debele jelke – Kraljice Roga ter mimo Rajhenava v Kočevje;
 • tura do Koprivnika je dolga približno 58 km in primerna za dobro pripravljene kolesarje. Prvi del poti do Rajhenava je enak kot na prvi poti. Pri Rajhenavu se odcepimo levo proti Koprivniku, kjer imamo postanek na kolesarski točki Zavod Nesseltal Koprivnik. Pot nadaljujemo preko starih kočevarskih vasi Hrib, Tanči vrh, Kumrova vasi in Svetlega potoka do cilja v Kočevju.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: gorsko ali treking kolo, čelada, rezervna zračnica in orodje, vozi se večinoma po makadamu in delno po asfaltu

Velikost skupine: ni omejitve, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: kolesarsko.drustvo@melamin.si ali telefon Bojan Briški 040 234 715, Facebook Kolesarsko društvo Melamin in www.kd-melamin.si

Cena: 10 € na osebo; cena vključuje osvežitev na Žagi Rog ter malico in pijačo na cilju.

 

 1. Prižig oglarske kope (Podturn)

 

Kdaj: 23. julij 2016, 19.00

Zborno mesto: za gasilskim domom v Podturnu

Izvedba: Primož Primec, TIC Dolenjske Toplice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Podturn

 

Oglarstvo na Kočevskem rogu je imelo svoj razcvet  v 19. stoletju, v času delovanja Auerspergove železarne na Dvoru, ki je na leto porabila kar do 30.000 m3 oglja. Največji delež so ga skuhali prav na Kočevskem rogu. Domačinom je dajala pomemben dopolnilni zaslužek. Med kuhanjem so oglarji – fratarji prebivali v gozdu in izoblikovali svojstven način življenja. Po 2. svetovni vojni je dejavnost povsem zamrla.

 

Program: prižig oglarske kope vsako leto organiziramo kot turistično prireditev, zadnja leta ob vznožju Pogorelca v Podturnu. Gre za poseben dogodek, na katerem lahko obiskovalci spremljajo postavljanje kope, prižig in potek kuhanja oglja; kopa običajno gori okoli 7 dni. V pogovoru z oglarji boste lahko spoznali , kako so bivali v gozdu, kaj so jedli, kakšno orodje so uporabljali pri tem svojem nekdanjem  garaškem delu.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: posebna oprema ni potrebna

Velikost skupine: ni omejitve

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: brezplačno

 

 1. Čebelarski dan na Kočevskem rogu

 

Kdaj: 24. julij 2016, 8.00

Zborno mesto: Čebelarski dom Podstenice

Izvedba: Tone Andrejčič in Franc Kapš, Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske Toplice

 

Med čebelarji slovi Kočevski rog po gozdni paši na javorju, lipi, smreki, še zlasti pa hoji. Čebelji panj sredi neokrnjenih roških gozdov je prava domača lekarna, v kateri nam narava nudi zdravje in moč, še zlasti danes, ko so čebele v kmetijski krajini vse bolj ogrožene. Naše društvo nadaljuje čebelarsko tradicijo, ki se je tu začela s Kočevarji. Na Podstenicah imamo čebelarski dom z muzejsko zbirko čebelarske opreme, maketo nekdanje kočevarske vasi, v sadovnjaku pred domom pa društveni čebelnjak.

 

Program: čebelarski dan vključuje ogled društvenega čebelnjaka s prikazom sodobnega čebelarstva in čebelarske opazovalne postaje, ki beleži donos medu, ter degustacijo gozdnih medov. Zgodovino čebelarstva in vasi Podstenice boste spoznali v muzejski sobi, sledi pa še sprehod do bližnje kapelice sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev, ter ostankov Pogačnikove žage. Po dogovoru si boste lahko tudi ogledali čebelnjak in apiterapijo na bližnjem Čebelarstvu Kapš v Občicah.

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, malica iz nahrbtnika

Velikost skupine: ni omejitve, potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Cena: prostovoljni prispevki

 

 1. Fotografsko izkustvo Kočevskega roga

 

Kdaj: 29., 30., 31. julij 2016

Kje: Resa, Kočevski rog

Izvedba: Borut Peterlin, www.topshitphotography.com

Tridnevno fotografsko taborjenje je namenjeno poklicnim in ljubiteljskim fotografom. V globini gozdov bomo izvedli fotografske razstave, projekcije, fotosafarije, performanse, predavanja in demonstracije, uživali v pogovorih ob tabornem ognju ter se ob spremljavi akustične glasbe prepustili roškemu miru. Dogodek temelji na okoljevarstvenem ozaveščanju, doživljaju Kočevskega roga in fotografiji. Vabljeni vsi, ki želite doživeti fotografijo, kulturo in naravo na drugačen, odklopljen način.

 

Program: v petek popoldne se zberemo na Resi, kjer bo organizirana nastanitev in prehrana. Tu bodo na ogled razstave, projekcije in predstavitev umetnikov. V soboto dopoldne bo organiziran fotosafari do partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol. Zvečer bo osrednji dogodek v Željnskih jamah, kjer bo razstava podob iz camere obscure in performans na temo Platonove jame. V nedeljo bodo na Resi predstavljeni fotografski postopki iz 19. stoletja, na voljo pa bodo tudi fotoaparati in fotografske knjige za izposojo ali nakup.

 

Informacije za udeležence:

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev, oprema za taborjenje

Velikost skupine: potrebna je predhodna prijava

Prijava in informacije: TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88, www.topshitphotography.com

Cena: večina programa bo brezplačna in temelji na prostovoljstvu

 

 1. Osrednji dogodek: Zaključno srečanje na Kočevskem rogu

 

Kdaj: 31. 7. 2016, 8.00–16.00

Zborno mesto: Resa, gozdarska koča

Izvedba: Občina Dolenjske Toplice v sodelovanju z izvajalci dogodkov Poletja na Kočevskem rogu

 

Osrednji dogodek Poletja na Kočevskem rogu bo zaključno srečanje predstavnikov društev, javnih zavodov, predstavnikov občin, posameznikov in zainteresirane javnosti. Potekal bo na Resi, sočasno z zaključkom fotografske delavnice. Načrtovani so tematski sprehodi s terenskim ustvarjalnimi delavnicami in družabno srečanje.

Program: dopoldne je namenjeno sprehodom in ustvarjalnim delavnicam - sprehoda do partizanske bolnice Zgornji Hrastnik in Črmošnjiške jelke, postavljanje minljivih naravnih skulptur, fotografska delavnica »camera obscura« za najmlajše, nabiranje zelišč in priprava poletnega čaja in jamarski kotiček. Popoldne sledijo  kosilo in druženje na Resi, stojnice in predstavitve udeležencev, fotografska tržnica, fotografska razstava v naravi in forum udeležencev ob zaključku »Poletja na Kočevskem rogu«

 

Informacije za udeležence

Potrebna oprema: terenska obleka in obutev

Prehrana: možnost naročila (toplega) obroka ob prihodu na Reso

Prijava in informacije: potrebna predhodna prijava, TIC Dolenjske Toplice (07) 384 51 88

Skrij / prikaži koledar dogodkov